Expo Human Nature Museum De Domijnen Sittard

Statement Orange hills

Nature, please don’t leave us alone with the Humans!


Titel: Orange hills


Een wereld met mensen maakt de wereld van nu waarin technologie een steeds belangrijkere rol inneemt. Innovatie en uitvoering gaan zo snel dat de mens niet bewust is van de effecten hiervan op de natuur. De natuur die steeds kleiner wordt, maar zonder deze natuur kan de mens niet leven. Het natuurlijk gedrag van de mens gaat zich automatisch aanpassen aan de ruimte waarin zij zich kan bewegen.

Op welke manier kan jij bijdragen aan het vergroten van jouw beweegruimte?


A world with people creates the world of today in which technology plays an increasingly important role. Innovation and implementation go so fast that man is not aware of the effects of this on nature. Nature, which is getting smaller and smaller, but without this nature human’s cannot live. Human’s natural behavior automatically adapts to the space in which it can move.

How can you help increase your space to movement?