Iris Laven onderzoekt en vergelijkt hoe menselijk gedrag beïnvloed wordt door technologie en zijn behoefte naar de natuur. De balans tussen technologie en de natuurlijke behoefte door te kunnen ontsnapping in een omgeving waar het natuurlijk gedrag van de mens gestimuleerd wordt. Waarin  duurzaamheid en welzijn van alle flora en fauna op deze planeet in balans kunnen zijn.

Vanaf jongs af aan is Iris nieuwsgiering hoe alles werkt en gemaakt wordt en als je iets zelf kunt maken dan wil je het zelf ook leren. Na twee technische opleidingen volgt de Kunstacademie en meerdere docenten opleidingen. En nog een paar technische opleidingen in allerlei technieken die ontdekt moeten worden.

In 2003 staat de Studio met workshops en werk op opdracht. 2005 een meubellijn. 2007 een machinebouwbedrijf. Daarnaast werkzaam als docent in het MBO techniek onderwijs. Een leven lang leren geeft energie en innovatie. 2020 start een wetenschappelijk traject binnen het onderwijs en met een eigen onderzoeksvraag over technologische ontwikkelingen, het gedrag van kinderen rondom STEAM activiteiten.

De grote vraag is!
We worden gedreven door natuur en technologie, doen inspiratie op in beide werelden, waarvan we denken dat ze samenvloeien. Wat is kunst en innovatie? Wie maakt kunst, innoveert of evolueert? Wie bepaald wat kunst en innovaties zijn? Deze vragen kunnen alleen beantwoord worden met keuzevrijheid. Voor Iris betekend het dat kunst een toeschouwer aan het denken zet in positieve of negatieve zin en innovatie kan beginnen bij die ene persoon die de andere aan het denken zet. Deel zaadjes uit en ergens groeit en bloeit er één, soms gaat dit snel en soms duurt het langer. Ook ambachten en het vaardig zijn in een bepaalde techniek is behoudt van het ambacht, maar ook innovatie voor de toekomst. Technieken veranderen door de technologie en innovatie volgt. De industriële revolutie 4.0 die technologie en natuur samen laat vloeien doordat technologie tastbaar wordt door nieuwe ontwikkelingen van de HMI/Human machine interface. Maar ook duurzaamheid en circulair denken geeft problemen en juist ook mogelijkheden voor innovatie. Kunst is de keuzevrijheid van de kunstenaar die op alle wezens worden toepassen. Het beoefenen van kunst is als een menselijke activiteit met als doel om niet-menselijke perspectieven te omarmen en de samenleving te bewegen naar intersoorten denken en leven, voorbij het einde van de wereld zoals we die kennen.

De filosofie!
Want van ruimte krijg je geestelijke ruimte en hoef je geen strijd aan te gaan met anderen. De natuur geeft je de benodigde rust en ruimte. De natuur blijft wel bestaan, maar blijft de mens bestaan? Territoriale conflicten in drukke omgevingen als de randstad. De bijterigheid, de snouwerigheid van de stad is heel opdringerig ten opzichte van het dorp. Je moet eerst voorbij iemand presentatie voordat je met iemand een gesprek kan voeren. De ik cultuur, het hebben van geld, het opeisen van plezier van ten kosten van anderen zonder bewust na te willen denken over de effecten. Wetenschappelijk onderzoek naar het brein van stadsbewoners geeft aan dat er heel veel schade is ten opzichte van dorpsbewoners. Dit komt door de continue territoriale strijd die stadsbewoners ondervinden. Alleen al het bewegen in een ruimte met minder mensen maakt alle mensen gezonder, omdat je elkaar niet zo snel in de weg zit. Gezondheid betekend ook ruimte, groen en rust.